Ανάπτυξη τεχνολογίας προχωρημένης επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός βιομηχανικού πρωτοτύπου για την προχωρημένη επεξεργασία των παραγόμενων στραγγισμάτων από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

 

  1. Χαρακτηρισμός των στραγγισμάτων μετά από την αερόβια βιολογική επεξεργασία,

  2. Διερεύνηση της διεργασίας κροκίδωσης - συσσωμάτωσης σε εργαστηριακή κλίμακα και

  3. Σχεδιασμός και κατασκευή βιομηχανικού πρωτοτύπου για τη συνεχή κροκίδωση - συσσωμάτωση - καθίζηση των βιολογικά επεξεργασμένων διασταλλαγμάτων.

biogas

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |