Ανάπτυξη τεχνολογίας ενισχυμένης οξεοποίησης τυροκομικών αποβλήτων

Η οξεοποίηση αποτελεί σημαντική διεργασία στην περίπτωση της αναερόβιας χώνευσης υγρών αποβλήτων πλούσια σε υδατάνθρακες. Υγρά απόβλητα προερχόμενα από την τυροκόμιση γάλακτος εμφανίζουν υψηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια των διεργασιών κατά τη λειτουργία σε υψηλούς ρυθμούς οργανικής φόρτισης. Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας τεχνολογίας ενισχυμένης οξεοποίησης υγρών αποβλήτων τυροκομείου. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

  1. Χαρακτηρισμός των υγρών αποβλήτων τυροκομείου,

  2. Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας συνεχούς λειτουργίας και 

  3. Σχεδιασμός βιομηχανικού πρωτοτύπου για τη συνεχή οξεοποίηση των τυροκομικών υγρών αποβλήτων και το διαχωρισμό της παραγόμενης οξεοποιητικής βιομάζας.

Οξεοποίηση