Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αποστείλετε δείγμα του υπολείμματος της επιχείρισης σας για δωρεάν ανάλυση.

Διεύθυνση αποστολής:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ξάνθη, 67100

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |