βιοαέριο

Αναερόβια χώνευση λιπών και ελαίων

Αναερόβια χώνευση αποβλήτων οινοποιείων

Πλυντηρίδα καθαρισμού βιοαερίου

Έλεγχος απόδοσης βιολογικού καθαρισμού

Προχωρημένη επεξεργασία στραγγισμάτων ΧΥΤΑ

Έλεγχος απόδοσης αναερόβιου χωνευτή

Ενισχυμένη οξεοποίηση τυροκομικών αποβλήτων

Βελτιστοποίηση λειτουργίας χημικού καθαρισμού

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |