βιοαέριο

41658970_1147437758742897_32640370231067

Αναερόβια χώνευση λιπών και ελαίων

41626287_213705269337750_731450634363994

Αναερόβια χώνευση αποβλήτων οινοποιείων

41790469_1669496646509613_45746993191473

Πλυντηρίδα καθαρισμού βιοαερίου

41701045_469742246851742_353572653101377

Έλεγχος απόδοσης βιολογικού καθαρισμού

41661049_243049733051277_253547760181261

Προχωρημένη επεξεργασία στραγγισμάτων ΧΥΤΑ

41658094_342405659838159_326579274560779

Έλεγχος απόδοσης αναερόβιου χωνευτή

41694457_205847506806302_768451647911021

Ενισχυμένη οξεοποίηση τυροκομικών αποβλήτων

41658970_1147437758742897_32640370231067

Βελτιστοποίηση λειτουργίας χημικού καθαρισμού