Συμμετοχή στο παγκόσμιο συνέδριο Anaerobic Digestion 16 πραγματοποιήθηκε στο Delft της Ολλανδίας μεταξύ 23 - 27 Ιουνίου με 1 poster και μια  παρουσίαση.

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |