Συμμετοχή της ομάδας της act4energy σε σεμιναριακού τύπου μαθήματα για την ανάπτυξη υπηρεσίας και προϊόντος με έμφαση στην καινοτομία. Σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια αυτή υπήρξαν οι διοργανωτές. Στις 17 Απριλίου 2019 έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |