Συμμετοχή της ομάδας της act4energy σε σεμιναριακού τύπου μαθήματα για την ανάπτυξη υπηρεσίας και προϊόντος με έμφαση στην καινοτομία. Σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια αυτή υπήρξαν οι διοργανωτές. Στις 17 Απριλίου 2019 έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

dutch_a5_2.jpg
dsa.jpg
fs.jpg