6ο πανελλήνιο συνέδριο 2019 το κρέας και τα προϊόντα του