Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης για την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου 2021. 

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης λαμβάνουν μέρος προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

1628064399204.jpg
1628064399199.jpg
Screenshot_10.jpg