Διαδικτυακό webinar με θέμα: "Επιχειρηματικότητα και περιβάλλον" το οποίο διοργανώθηκε από το Mindspace at Thessaloniki. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |