Διαδικτυακό webinar με θέμα: "Επιχειρηματικότητα και περιβάλλον" το οποίο διοργανώθηκε από το Mindspace at Thessaloniki. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο.

72720723_1216727448514485_41294179576693