Συγγραφή επιστημονικού άρθρου για την χρήση μεμβρανών σε κατοικίες για την επεξεργασία των γκρίζων τους νερών.

https://www.mdpi.com/2077-0375/11/1/63?fbclid=IwAR0tkHAJDUVhIRiXlnf4N6Wz-ia_LkUPPjaATpTWKbyxG_V9mHqK6jTh8Zo

Untitled.png