Συγγραφή επιστημονικού άρθρου για την χρήση μεμβρανών σε κατοικίες για την επεξεργασία των γκρίζων τους νερών.

https://www.mdpi.com/2077-0375/11/1/63?fbclid=IwAR0tkHAJDUVhIRiXlnf4N6Wz-ia_LkUPPjaATpTWKbyxG_V9mHqK6jTh8Zo

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |