Εγγραφή στο Ελληνικό Οικοσύστημα Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://elevategreece.gov.gr/el/

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |