Εγγραφή στο Ελληνικό Οικοσύστημα Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://elevategreece.gov.gr/el/

Elevate-Greece-logo.jpg