Συμμετοχή της act4energy στον 11ο κύκλο επιτάχυνσης μέσω του OK!Thess, ο οποίος για πρώτη φορά διοργανώνεται εξολοκλήρου εξ αποστάσεως. Στόχος του προγράμματος είναι η εξέλιξη της επιχειρηματικής μας ιδέας με την βοήθεια των masterclasses 

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |