Ανάπτυξη τεχνολογίας επεξεργασίας αποβλήτων πλούσια σε λίπη

Η επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων μέσω υγρής αδρανοποίησης οδηγεί στο σχηματισμό ενός υγρού αποβλήτου με εξαιρετικά υψηλό οργανικό φορτίο (300 έως 500 φορές υψηλότερο από τα αστικά λύματα) και με περιεκτικότητα σε λίπη άνω του 50% των περιεχομένων οργανικών συστατικών (εκφρασμένων ως COD). Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής βιοαερίου από υγρά απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

  1. Χαρακτηρισμός των παραγόμενων αποβλήτων,

  2. Μελέτη αναερόβιας αποικοδομησιμότητας,

  3. Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικών μονάδων συνεχούς λειτουργίας,

  4. Σχεδιασμός βιομηχανικού πρωτοτύπου για την επεξεργασία αδρανοποιημένων ζωικών υποπροϊόντων,

  5. Έλεγχος απόδοσης και βελτιστοποίηση διεργασιών της αναερόβιας και αερόβιας εγκατάστασης επεξεργασίας.

Στην εταιρία Απ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ απονεμήθηκε Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2017 στην κατηγορία Βραβεία Επιχειρήσεων - Υποστήριξη Ερευνητικού Έργου και βραβείο Environmental Awards 2018 στην κατηγορία επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

παπαδοπουλος.png
Διαχείριση λυμάτων
Μονάδα διαχείρισης λυμάτων πλούσια σε λίπη