Αξιολόγηση δεδομένων και ανάλυση λειτουργίας αναερόβιου αντιδραστήρα πλήρους κλίμακας

Η εταιρία Hydrothane έχει εμπειρία περισσότερο από 35 χρόνια στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή αναερόβιων αντιδραστήρων επεξεργασίας αποβλήτων. Η ανάπτυξη και κατοχύρωση της τεχνολογίας των αντιδραστήρων ECSB από την Hydrothane αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ταχύρυθμων αναερόβιων συστημάτων. Αντικείμενο του έργου ήταν η αξιολόγηση λειτουργίας και η ανάλυση δεδομένων μονάδας πλήρους κλίμακας για την επεξεργασία τυροκομικών υγρών αποβλήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη σημασία της οξεοποίησης τόσο στην ευστάθεια των διεργασιών όσο και στις διεργασίες ιζηματοποίησης του περιεχόμενου ασβεστίου.

βιοαέριο

Ανάλυση δεδομένων